آدرس اَدبستاناتوبان ارتش - مینی سیتی - شهرک شهید محلاتی - فاز سوم - میدان امام علی - اَدبستان قرآنی امام هادی (ع)
22474581-شماره تماس : 22474812  
آدرس کانال سروش : emamhadisch@
   آدرس کانال بله : emamhadisch@
  نقشه-(توضیح : برای دیدن مکان دقیق ادبستان لطفا ctrl+F5 را بگیرید)   
   
نقشه سایت