درج مطلب  
 

آیین نـامه انضبــاطی دانــش آمــوزان 

دبستان قرآنی امام هادی (ع)

چنانچه می دانیم در هر جامعه ای اساس زندگی سالم بر نظم استوار است و مدرسه یکی از ارکان مهم جامعه در ثبات بخشیدن به نظم دانش آموز برای ورود به جامعه مدنی و سالم به شمار می رود؛ از این رو رعایت نظم در این محیط ضروری است. در این راستا آیین نامه انضباطی دبستان قرآنی امام هادی (ع) با هدف آشنا ساختن دانش آموز با انضباط اسلامی تدوین گردیده است.

امید است دانش آموزان عزیز تمامی موارد را کامل مطالعه نموده و در اجرای مفاد آن کوشا باشند. همچنین انتظار می رود اولیا محترم با مطالعه آن، دانش آموزان عزیز را در جهت رعایت دقیق موارد انضباطی تشویق و دبستان را در برقراری نظم یاری نمایند.

ماده 1) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اجرای برنامه انضباطی در جریان سال تحصیلی توسط شورای مدرسه صورت می گیرد.

ماده 2) معاون انضباطی به عنوان نماینده شورای مدرسه مسئول اجرا برنامه ها در خصوص نظم و انضباط و پیگیر آیین نامه انضباطی و همچنین حسن اجرای مقررات در جریان سال تحصیلی می باشد.

ماده 3) دانش آموزان موظف به حضور منظم و به موقع در روز های کاری بوده و مدرسه اجازه غیبت در بین التعطیلی، هفته پایانی اسفند ماه و ... را به هیچ وجه صادر نخواهد کرد.

تبصره 1) اطلاع غیبت دانش آموز توسط ولی محترم تا قبل از ساعت  8:30 مورد انتظار می باشد.

تبصره 2) ارائه گواهی پزشکی در صورت عدم حضور بر اثر بیماری الزامی است.

ماده 4) ادب و احترام نسبت به معلمان، مربیان و عوامل اجرایی  رعایت شود.

ماده 5) حسن رفتار و اخلاق با سایر دانش آموزان و همچنین پرهیز از به کار بردن الفاظ غیر اخلاقی رعایت شود.

ماده 6) حضور به موقع در صبحگاه و خروج از مدرسه در پایان ساعت مقرر صورت پذیرد.

تبصره 1) در صورت رویت دانش آموز پس از ساعت پایانی مدرسه و بدون هماهنگی ولی در مراکز خرید، گیم نت و ... ، مورد انضباطی ثبت خواهد شد.

تبصره 2) جهت هماهنگی در خصوص ماده 6، فقط اجازه ولی به صورت کتبی قابل قبول می باشد.

ماده 7) رعایت شعائر دینی ، مشارکت فعال و همچنین رعایت نظم در نماز جماعت، ممراسم صبحگاه، مناسبت ها و... توسط دانش‌آموز مورد انتظار است.

ماده 8) از لباس فرم دبستان و کفش مناسب جهت حضور دانش آموز در مدرسه الزامی است.

ماده 9) انجام تکالیف و فعالیت محوله به دانش آموز و همچنین همراه داشتن ابزار و وسایل مورد نیاز و متناسب با برنامه درسی (کتاب، کتاب کار، لباس ورزشی و....) الزامی است.

ماده 10) از به همراه داشتن وسایل الکترونیکی (موبایل، تبلت، دوربین و...) ، وسایل گرانقیمت (ساعت، فلش و...) ، وسایل تجملی و تزئینی (دستبند، گردنبند و...) در مدرسه و اردو ها جداً خودداری شود.

تبصره 1) در صورت کشف، وسایل فوق به صورت امانت تا تعیین تکلیف توسط شورای مدرسه در مدرسه امانت باقی می ماند.

ماده 11) نظافت، پاکیزگی در کل فضای مدرسه (حیاط، نهارخوری، نمازخانه، کلاس و...) و همچنین کمد های شخصی، جامیز و... الزامی است.

تبصره 1) مسئولیت نگه داری از وسایل شخصی بر عهده دانش آموز بوده و در صورت فقدان یا جا به جایی وسایل در کمد و جامیز مدرسه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره 2) در صورت جا گذاشتن وسایل در مدرسه و عدم مراجعه دانش آموز یا ولی محترم جهت دریافت وسایل و اشیا گم شده به مدت یک ماه، در صورت صلاح دید معاونت انضباطی، به مصرف عمومی خواهد رسید و شرعاً مسئولیتی متوجه مدرسه نیست.

ماده 12) دانش آموز نسبت به مراقبت، حفظ و نگهداری از اموال و تجهیزات مدرسه باید کوشا باشد.

 ماده 13) رعایت نظم، ادب و نظافت در سرویس ایاب و ذهاب مدرسه الزامی است و در صورت گزارش راننده سرویس مبنی بر بی انضباطی دانش آموز، معاون انضباطی پیگیری لازم را انجام خواهد داد.

ماده 14) رعایت بهداشت فردی، استحمام، اصلاح موی سر و ناخن و... از دانش آموزان مورد انتظار است.

ماده 15) ارائه دعوت نامه، رضایت نامه و ... توسط دانش آموزان به ولی محترم در منزل صورت می پذیرد.

ماده 16) خوراکی هایی غیر مغزی همچون چیپس، پفک، تخمه، آدامس و... ممنوع می باشد.

ماده 17) رعایت قوانین ناهار خوری به ویژه طرح «ناهار با طعم سکوت» الزامی است.

ماده 18) استفاده از دوچرخه، اسکیت و ... جهت ایاب و ذهاب به مدرسه ممنوع می باشد.

   
 
نقشه سایت