تدریس فارسی
کلاس پنجم-تدریس فارسی-مبحث درس 15

https://www.aparat.com/v/JSkj3


 
     
تدریس ریاضی

کلاس پنجم-درس ریاضی-مبحث کار در کلاس صفحه 116 بخش1

https://www.aparat.com/v/uV8eF

کلاس پنجم-درس ریاضی-مبحث کار در کلاس صفحه 116 بخش2

https://www.aparat.com/v/Rg5Ts

کلاس پنجم-درس ریاضی-مبحث حجم ص113و114

https://www.aparat.com/v/ViZPb

کلاس پنجم-درس ریاضی-مبحث کاردرکلاس صفحه 115

https://www.aparat.com/v/Z2nO7

کلاس پنجم-درس ریاضی-مبحث تمرین صفحه 116

https://www.aparat.com/v/Ch2se

کلاس پنجم-درس ریاضی-مبحث تمرین صفحه 117

https://www.aparat.com/v/gmWhG

     
تدریس علوم

کلاس پنجم-تدریس علوم-مبحث درس10

https://www.aparat.com/v/Jcwea

     
آزمون آنلاین

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آژمون آنلاین ریاضی
 
ویژه پایه پنجم

     
آزمون آنلاین

مطالعات اجتماعی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی
 
ویژه پایه پنجم

  تدریس مطالعات اجتماعی  

کلاس پنجم-درس مطالعات اجتماعی-درس 16 ق1

https://www.aparat.com/v/nBX1a

کلاس پنجم-درس مطالعات اجتماعی-درس 16 ق2

https://www.aparat.com/v/XBxph

   
  تدریس هدیه های آسمانی  
   
     
آزمون آنلاین

هدیه‌های آسمانی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

فارسی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

مطالعات اجتماعی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


نقشه سایت